[SAIO-Raws] 物语系列合集 花物语 凭物语 终物语第二季 续·终物语 Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2][简繁内封字幕]

简介:&苍产蝉辫;

 

 

物语系列总算是做齐了,整理字幕是真的累(缺字的少贰顿的时轴没调好的等等一堆问题)&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;大合集的话我就不做了,属实有心无力。

 

终物语第二季+续终物语字幕:喵萌奶茶屋

 

花物语+凭物语字幕:华盟


会员专用连接: [SAIO-Raws] 物语系列合集 花物语 凭物语 终物语第二季 续·终物语 Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2][简繁内封字幕]

惭补驳苍别迟连接: magnet:?xt=urn:btih:A7WX4BHAN4QUO6U32EQ74DH57BQKIGAA

惭补驳苍别迟连接迟测辫别滨滨: magnet:?xt=urn:btih:07ed7e04e06f21477a9bd121fe0cfdf860a41800

弹幕播放连接: ddplay:magnet:?xt=urn:btih:A7WX4BHAN4QUO6U32EQ74DH57BQKIGAA 播放器官方下载地址

外部搜索连接: 从谷歌搜索资源种子


 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 600.2MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 495.9MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 423MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari 04 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 529.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari 05 END [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 495.8MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari NCED [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 54.2MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/09.花物语/[SAIO-Raws] Hanamonogatari NCOP [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 55.9MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/10.凭物语/[SAIO-Raws] Tsukimonogatari 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 620.8MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/10.凭物语/[SAIO-Raws] Tsukimonogatari 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 551.5MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/10.凭物语/[SAIO-Raws] Tsukimonogatari 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 526.3MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/10.凭物语/[SAIO-Raws] Tsukimonogatari 04 END [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 888.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/10.凭物语/[SAIO-Raws] Tsukimonogatari NCED [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 52.3MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/10.凭物语/[SAIO-Raws] Tsukimonogatari NCOP [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 111.2MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 657.5MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 486.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 449.4MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 04 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 478.9MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 05 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 370.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 06 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 383MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 07 END [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2 ASSx4].mkv 503.8MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 NCED 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 66.7MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 NCED 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 64.5MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 NCED 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 68.4MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 NCOP 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 42.7MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 NCOP 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 35.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/14.终物语 第二季/[SAIO-Raws] Owarimonogatari S2 NCOP 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS].mkv 22.3MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx3 ASSx4].mkv 731.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx3 ASSx4].mkv 729.8MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx3 ASSx4].mkv 702.7MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari 04 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx3 ASSx4].mkv 632.8MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari 05 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx3 ASSx4].mkv 670.2MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari 06 END [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx3 ASSx4].mkv 868.7MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari NCED 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2].mkv 115.6MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari NCED 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2].mkv 120.5MB
 • mkv[SAIO-Raws] Monogatari Series [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2]/15.续 终物语/[SAIO-Raws] Zoku Owarimonogatari NCOP [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUSx2].mkv 58.8MB

***查看评论*** 請注意評論內容可能包含劇透

Processed in 0 second(s), 0 queries
Powered by tedmind.com Version: 1.8.1